LuatVietnam

blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 2/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025 (8 trang)
Posted: 9/6/2022 1:42:44 PM | Latest updated: 13/6/2022 9:23:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Đề án đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (gọi tắt là IOC), bao gồm: IOC cấp tỉnh và IOC cấp đô thị để đảm bảo an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông) sẽ triển khai xây dựng hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho các IOC đang vận hành trước ngày 30/6/2023.

Đồng thời, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với các IOC định kỳ 6 tháng (với IOC cấp tỉnh) và định kỳ 12 tháng (với IOC cấp đô thị).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia
blue-check Hướng dẫn thiết lập ứng dụng dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS