LuatVietnam

Di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực sau 3 tháng nếu người lập di chúc còn sống

Cập nhật 22/2/2023 | Đăng tải: LVN.5643

hoi Đức Hòa
Mẹ tôi ốm nặng, lập di chúc miệng để lại nhà đất cho hai con hồi tháng 8/2022 nhưng nay mẹ vẫn mạnh khỏe, vậy di chúc miệng khi trước có hết hiệu lực?
Pháp luật có quy định nếu người lập di chúc vẫn sống thì di chúc miệng có hiệu lực đến bao giờ không? Mẹ tôi vẫn giữ nguyên nguyện vọng đó có cần phải làm thủ tục gì để xác nhận không?

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty luật Bảo Ngọc):

Điều 623 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về di chúc miệng như sau:

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, những người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng (khoản 5 Điều 630 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Như vậy, nếu sau 3 tháng, kể từ thời điểm có di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Do đó, nếu đến giờ mẹ bạn vẫn giữ nguyên nguyện vọng như khi lập di chúc miệng thì mẹ bạn cần làm một di chúc mới (bằng văn bản) theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người nghỉ hưu có được nhận thừa kế đất nông nghiệp?
otvet Khai nhận thừa kế đất chưa có sổ đỏ phải nộp đơn ở tòa
otvet Người nước ngoài có được lập di chúc cho tài sản tại Việt Nam?
otvet Di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực sau 3 tháng nếu người lập di chúc còn sống
otvet Có được khai nhận thừa kế đất chưa cấp sổ đỏ?
otvet Thời hiệu khai nhận thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Điều kiện sang tên đất hưởng thừa kế
otvet Làm thế nào khai nhận thừa kế nếu người mất đã thay đổi họ tên?
otvet Anh, chị, em có được thừa kế tài sản của nhau?
otvet Cha mẹ chồng có được chia thừa kế phần tài sản chung của vợ chồng?
otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Cách chia thừa kế nhà đồng sở hữu
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?
otvet "Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?
otvet Cha mẹ vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế dù không có tên trong di chúc
otvet Tranh chấp tài sản thừa kế nếu không thỏa thuận được phải đưa ra tòa
otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ