LuatVietnam

Đi làm trong thời gian hưu trí vẫn được hưởng đủ lương hưu

Cập nhật 26/7/2023 | Đăng tải: LVN.5758

hoi Phan Thành (Đồng Nai)
Tôi đã hết tuổi lao động và đang nhận lương hưu được hơn một năm. Do sức khỏe còn tốt nên sắp tới tôi sẽ làm bảo vệ cho một công ty.
Cho tôi hỏi trường hợp của tôi đang nhận lương hưu mà vẫn đi làm có bị cắt lương hưu không? Pháp luật quy định về việc sử dụng người lao động (NLĐ) cao tuổi như thế nào?

luat Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai:

Điều 149 Bộ luật Lao động có quy định về việc sử dụng NLĐ cao tuổi.

Cụ thể, khi NLĐ cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, NLĐ cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động không được sử dụng NLĐ cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe NLĐ cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.
Người sử dụng lao động còn có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của NLĐ cao tuổi tại nơi làm việc.

Ngoài ra, tại Điều 64 Luật BHXH có quy định về việc tạm dừng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Cụ thể, người đang hưởng lương hưu, bị tạm dừng, khi thuộc một trong các trường hợp như xuất cảnh trái phép; bị tòa tuyên bố là mất tích; có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn đang nhận lương hưu mà đi làm thì sẽ nhận được nhiều quyền lợi và được quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn NLĐ bình thường. Đồng thời, dù bạn có đi làm thêm khi hết tuổi lao động thì không thuộc trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu.

Xem thêm