LuatVietnam

Dịch vụ giám thị có chịu thuế GTGT?

Cập nhật 2/4/2022 | Đăng tải: LVN.5468

hoi Không nêu tên
Chúng tôi là 1 trung tâm dạy tin học mạng Cisco, đồng thời cũng là 1 Trung Tâm Khảo Thí Pearson VUE, là 1 trung tâm thi được Pearson VUE ủy quyền, trung tâm thi sẽ được Pearson VUE cung cấp những phiên bản, bằng cấp hoặc các hãng thi mang tính chuyên nghiệp nhất (được gọi là “Professional Tests”). Các hãng thi được liệt kê sẵn trong danh sách đăng ký thi và danh sách này có thể dễ dàng thêm vào những môn thi mới (nếu có) . Pearson VUE được hiểu là trung tâm tổ chức thi quốc tế.
Nhiệm vụ của trung tâm khảo thí là canh thi khi thí sinh thi trên máy tính, trang bị đầy đủ thiết bị theo yêu cầu của Pearson VUE. Chúng tôi không thu tiền của thí sinh thi.
Mỗi một môn thi mà thí sinh đăng ký thi hợp lệ và đã hoàn tất thi thì trung tâm chúng tôi sẽ được Pearson VUE trả là 5 USD/ 1 môn thi và thanh toán về tài khoản ngân hàng theo định kỳ.
Xin Cục thuế hướng dẫn giúp là: tiền nhận được 5USD đó có phải xuất hóa đơn không? Nếu có thì nội dung xuất là gì? Thuế GTGT bao nhiêu %? và chúng tôi hạch toán 5USD này vào khoản doanh thu hay thu nhập nào?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

+ Tại Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn:

“1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

…”

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm thực hiện cung cấp dịch vụ canh thi tại Việt Nam cho khách hàng nước ngoài (Pearson VUE), dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, nội dung trên hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Về hạch toán kế toán, đề nghị Trung tâm hạch toán theo quy định, chế độ kế toán hiện hành, trường hợp có vướng mắc đề nghị Trung tâm liên hệ Vụ chế độ Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Xem thêm

Dạy nghề

otvet Dạy cao đẳng nghề cần chứng chỉ gì?
otvet Dịch vụ giám thị có chịu thuế GTGT?
otvet Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ có chịu thuế GTGT?
otvet Những khoản chi phí nào được phép thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo nghề?
otvet Doanh nghiệp có thể mở lớp đào tạo nghề nhưng không được thu học phí
otvet Đào tạo nghề trước khi tuyển dụng có cần xin phép?
otvet Giáo viên dạy nghề hạng I phải có bằng tiến sĩ
otvet Thu phí đào tạo nghề phải xuất hóa đơn
otvet Đào tạo nghề cho sinh viên thực tập, cần tuân thủ quy định nào?
otvet Sách nhập khẩu phục vụ học viên không được khấu trừ thuế