LuatVietnam

Dịch vụ hỗ trợ vận tải được giảm 30% thuế GTGT trong 2 tháng cuối năm 2021

Cập nhật 30/3/2022 | Đăng tải: LVN.5422

hoi Nguyễn Quyên (Hà Nội)
Công ty có mã ngành kinh doanh là 5229, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa. Công ty tham khảo hướng dẫn của một số Cục Thuế thì công ty mã ngành 5229 không thuộc mã Phụ lục I Nghị định số 92/2021/NĐ-CP đề cập nên phải giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% với đối tượng là dịch vụ vận tải hàng hóa.
Tuy nhiên, theo Công ty hiểu, Phụ lục I Nghị định số 92/2021/NĐ-CP chỉ đề cập đến danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế chứ không phải là ngành nghề kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp nào kinh doanh các đối tượng trong danh mục hàng hóa dịch vụ thì sẽ được hưởng mức giảm thuế GTGT này.
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để công ty thực hiện đúng quy định.

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Tại Điều 3 quy định giảm thuế GTGT như sau:

"Điều 3. Giảm thuế GTGT

1. Giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

… 2. Mức giảm thuế GTGT

a) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này…".

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty của bà cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Điện sinh hoạt vẫn phải chịu thuế GTGT 10%
otvet Mặt hàng màu caramel có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Màu thực phẩm" có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Máy lọc không khí" có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet "Hương liệu thực phẩm" không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ gia công đóng gói có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Dịch vụ thực hiện trước ngày 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
otvet Phế liệu kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Hương liệu thực phẩm không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gia công kim loại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Hàng hóa hưởng thuế GTGT 8% bắt buộc phải lập riêng hóa đơn
otvet Chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định riêng giữa nguyên liệu và thành phẩm
otvet Dịch vụ hỗ trợ vận tải được giảm 30% thuế GTGT trong 2 tháng cuối năm 2021
otvet Dịch vụ bảo trì hệ thống điện có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Sản phẩm in có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Hóa đơn không ghi giảm 2% thuế GTGT có được chấp nhận?
otvet Thiết bị văn phòng có được giảm thuế GTGT còn 8%?