LuatVietnam

blue-check Dịch vụ lắp đặt điều hòa (máy lạnh) được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 22145/CTHN-TTHT ngày 16/5/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 18/5/2022 2:11:20 PM | Latest updated: 18/5/2022 5:56:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5454
LuatVietnam

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, nếu không thuộc danh mục dịch vụ ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5454
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế GTGT