LuatVietnam

blue-check Dịch vụ quản lý tài sản xuất hóa đơn sau 31/12/2023 không được áp dụng thuế GTGT 8%

Công văn số 27083/CTHN-TTHT ngày 25/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý đối với khoản chi hộ phát sinh chênh lệch (3 trang)
Posted: 27/4/2023 11:05:17 AM | Latest updated: 28/4/2023 2:06:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5690
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 nhưng lập hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng thuế suất GTGT 8%.

Trường hợp doanh nghiệp khi thực hiện hợp đồng nhận ủy thác quản lý, xử lý tài sản bảo đảm có chi hộ các chi phí thẩm định giá, quản lý tài sản bảo đảm... thì khi bên ủy thác thanh toán lại các chi phí này, doanh nghiệp phải lập hóa đơn giao cho bên ủy thác làm chứng từ hạch toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5690

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 29-May-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Sắp giảm thuế GTGT năm 2023
blue-check Dịch vụ quản lý tài sản xuất hóa đơn sau 31/12/2023 không được áp dụng thuế GTGT 8%
blue-check Nhập khẩu thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check [Dự thảo] Giảm 2% thuế GTGT năm 2023
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khu PTQ
blue-check Thực hiện dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi nào được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Bàn giao công trình sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ cung ứng năm 2022 nhưng lập hóa đơn năm 2023 sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gói thầu tư vấn hoàn thành sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn phát hành sau năm 2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các hạng mục công trình áp dụng thuế suất GTGT khác nhau phải ghi rõ trên hóa đơn
blue-check Thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi theo hóa đơn mua vào
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023
blue-check Hóa đơn trả hàng được ghi theo thuế suất của hóa đơn mua vào
blue-check Công trình nghiệm thu sau 31/12/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào
blue-check Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn
blue-check Máy cắt nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?