LuatVietnam

Lược đồ | Điện mặt trời

Tổng số 20 bản ghi | Cập nhật đến: 19-Apr-2022

CHÍNH SÁCH
red-check 1/6/2017 Chính sách ưu đãi thuế dành cho dự án điện mặt trời English attachment
(Quyết định số 11/2017/QĐ-TTgstatus2 )

"Dự án điện mặt trời" là dự án sản xuất điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện năng. Xem thêm

Theo Điều 10, Điều 11 Quyết định này, các dự án điện mặt trời được hưởng các chính sách ưu đãi thuế bao gồm:

- Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo TSCĐ;

- Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ dự án mà trong nước chưa sản xuất được;

- Miễn, giảm thuế TNDN như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư;

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định dành cho dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2019.

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 8/1/2019 Sửa đổi cách xác định giá điện của dự án điện mặt trời English attachment
(Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg)

Quyết định sửa đổi điều khoản liên quan đến việc xác định giá điện của các dự án điện mặt trời. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 31/8/2020 Quy chế và mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà English attachment
(Thông tư số 18/2020/TT-BCTstatus2 )

Thông tư này quy định các nguyên tắc mua bán điện năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà (thường gọi là điện mặt trời mái nhà) Xem thêm

Đính kèm mẫu hợp đồng mua bán điện

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020. Thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BCTstatus1 ngày 12/9/2017 và Thông tư số 05/2019/TT-BCTstatus1 ngày 11/3/2019.

HƯỚNG DẪN
blue-check 18/2/2022 Dự án điện mặt trời có thể được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 472/TCT-CS)

Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp dự án điện mặt trời là dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Tiêu chí xác định dự án đầu tư mới thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 .

Riêng việc xác định dự án điện mặt trời có thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không, sẽ căn cứ quy định tại Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

blue-check 9/4/2021 Bán điện mặt trời phải nộp 10% thuế GTGT
(Công văn số 10772/CTHN-TTHT)

Theo Công văn số 1534/BTC-CST ngày 31/1/2019, doanh nghiệp có dự án điện mặt trời nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán điện phải xuất hóa đơn và áp dụng thuế suất GTGT theo Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (tức 10%). Xem thêm

blue-check 26/3/2021 Yêu cầu khi xây dựng công trình kết hợp lắp đặt hệ thống điện mặt trời
(Công văn số 1008/BXD-HĐXD)

Theo Bộ Xây dựng, trừ công trình nhà ở riêng lẻ, đối với những loại hình công trình kết hợp xây dựng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời thì tùy thuộc quy mô công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , Luật sửa đổi số 62/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

blue-check 21/12/2020 Dự án điện mặt trời chỉ được ưu đãi theo mức dự án mới nếu đầu tư độc lập
(Công văn số 5426/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án độc lập với các dự án đang thực hiện. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty thực hiện dự án sản xuất điện mặt trời song song với các dự án khác thì dự án sản xuất điện mặt trời chỉ được coi là dự án đầu tư mới và được hưởng ưu đãi thuế nếu độc lập với các dự án còn lại.

Mức ưu đãi thuế hiện hành dành cho dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất điện mặt trời như sau: thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 19/10/2020 Hướng dẫn thủ tục mua bán điện mặt trời mái nhà với EVN
(Công văn số 6948/EVN-KD)

Văn bản hướng dẫn Tổng Công ty Điện lực tại các tỉnh thủ tục kết nối, mua điện từ dự án điện mặt trời mái nhà được sản xuất từ các công trình, trang trại

blue-check 8/9/2020 Hướng dẫn thẩm định PCCC đối với hệ thống điện mặt trời lắp trên mái công trình
(Công văn số 3288/CP07-P4)

Theo Bộ Công an, hiện chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng cho nhà máy và hệ thống điện mặt trời. Do đó, ngoài việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành như QCVN 06:2020/BXD, TCVN 3890:2009, TCVN 5738:2001status1 , TCVN 7336:2003,... cơ quan phòng cháy chữa cháy khi thẩm duyệt thiết kế về PCCC sẽ phải nghiên cứu thêm các tài liệu kỹ thuật về công nghệ điện mặt trời để áp dụng trong công tác thẩm duyệt. Xem thêm

Việc xác định đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC được xác định như sau:

- Đối với dự án nhà máy điện mặt trời độc lập (bao gồm điện mặt trời trên mặt đất và điện mặt trời nổi trên mặt nước) xác định theo quy định tại mục 17 Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CPstatus1 ;

- Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình thuộc Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CPstatus1 , loại này bắt buộc thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

- Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CPstatus1 thì được miễn thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng Chủ đầu tư được khuyến cáo nên áp dụng các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC.

blue-check 31/1/2019 Về chính sách ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời English attachment
(Công văn số 1534/BTC-CST)

Theo quy định tại khoản 6 Mục I Phần A Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 , trường hợp dự án điện mặt trời trên mái nhà sản xuất điện từ năng lượng mặt trời thì thuộc ngành nghề "sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch" được đặc biệt ưu đãi đầu tư. Xem thêm

Theo đó, về thuế nhập khẩu, ngoài chính sách miễn thuế hàng hóa tạo TSCĐ theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTgstatus2 , dự án còn được hưởng chính sách miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất trong thời hạn 05 năm theo khoản 13 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 .

Về thuế TNDN, thu nhập của dự án điện mặt trời sẽ được hưởng ưu đãi thuế theo quy định đối với lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 hoặc ưu đãi theo dự án xã hội hóa (nếu đáp ứng điều kiện) quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Về thuế TTĐB, dự án điện mặt trời không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo Luật số 27/2008/QH12status2 .

Về thuế GTGT, doanh thu từ dự án điện mặt trời phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 9/6/2017 Hướng dẫn thủ tục đăng ký dự án điện mặt trời mái nhà English attachment
(Công văn số 5087/BCT-TCNL)

Văn bản hướng dẫn tạm thời về thủ tục đăng ký dự án điện mặt trời mái nhà và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời mái nhà, áp dụng trong thời gian chờ Thông tư của Bộ Công thương.

THAM KHẢO
blue-check 19/4/2022 Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
(Công văn số 16825/CTHN-TTHT)

Tùy điều kiện đáp ứng, dự án điện mặt trời sẽ có các mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau: Xem thêm

- Nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thì được ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 ).

- Nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới tại địa bàn khó khăn thì được ưu đãi thuế suất 20% trong thời gian 10 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 ).

- Nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo nêu tại điểm 8 Mục VI Danh mục đính kèm Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 thì được ưu đãi thuế suất 10%, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 12 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Cần lưu ý, trong cùng một thời gian, nếu dự án được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau thì chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.

blue-check 9/2/2022 Về việc xuất hóa đơn bán điện từ các dự án điện mặt trời
(Công văn số 347/TCT-DNNCN)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn bán điện từ các dự án điện mặt trời.

blue-check 7/5/2021 Dự án điện mặt trời được ưu đãi thuế TNDN như thế nào?
(Công văn số 4408/CTTPHCM-TTHT)

Cục thuế TP. HCM lưu ý, dự án sản xuất điện mặt trời nếu là dự án đầu tư mới theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , đáp ứng điều kiện kinh doanh theo Điều 9 Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 và thuộc ngành nghề sản xuất năng lượng tái tạo thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Trường hợp dự án sản xuất điện mặt trời thuộc loại hình cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo và là dự án đầu tư mới, đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 693/QĐ-TTg thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Với cùng một thu nhập, nếu doanh nghiệp đồng thời đáp ứng nhiều mức ưu đãi khác nhau thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.

blue-check 5/2/2021 Về thuế nhập khẩu đối với tài sản cố định của dự án điện mặt trời
(Công văn số 686/TCHQ-TXNK)

Văn bản hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án nhà máy điện mặt trời

blue-check 20/8/2020 Dự án điện mặt trời không được miễn thuế NK các vật tư trong nước đã sản xuất
(Công văn số 5533/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm 3 Mục III Phần A Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 , dự án phát triển nhà máy điện mặt trời thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Xem thêm

Theo đó, dự án này được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất nhập khẩu để sử dụng cho dự án (Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 ).

Tuy nhiên, lưu ý, đối với các mặt hàng "Tấm pin quang điện", "Hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện", "Khung giá đỡ tấm pin quang điện" đều là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được nên không đáp ứng điều kiện miễn thuế nhập khẩu (Công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 3/4/2019, Công văn số 4456/BKHĐT-KTCN ngày 1/7/2019).

blue-check 4/5/2020 Lắp đặt hệ thống điện năng lượng trên mái nhà xưởng phải lập dự án
(Công văn số 2095/BXD-HĐXD)

Mặc dù các công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 50/201/QH13, tuy nhiên, việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi và nhà nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chăn nuôi và pháp luật về môi trường. Xem thêm

Trường hợp cần lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng, phải lập dự án đầu tư đồng thời đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện lực

blue-check 5/10/2018 Về điều kiện thực hiện dự án điện mặt trời
(Công văn số 1812/ĐL-NLTT)

Văn bản trả lời vướng mắc về điều kiện thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 14/1/2021 Những lưu ý khi tận dụng mái công trình lắp đặt điện mặt trời English attachment
(Công văn số 121/BXD-HĐXD)

Theo Bộ Xây dựng, trừ trường hợp xây nhà ở riêng lẻ, đối với những công trình xây dựng kết hợp lắp đặt hệ thống điện mặt trời thì tùy thuộc quy mô công trình mà chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và tổ chức quản lý dự án theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , số 62/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem thêm

Việc sử dụng định mức chi phí xây dựng cần tuân thủ các quy định về áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng công trình tại khoản 3 Điều 136 Luật số 50/2014/QH14 và khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Riêng với công tác xây dựng chưa có hệ định mức thì được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại Điều 15 Nghị định 68/2019/NĐ-CPstatus1 .

Ngoài ra, lưu ý, đối với những nội dung chuyên ngành điện, cần phải xin hướng dẫn của Bộ Công thương.

blue-check 22/9/2020 Một số trường hợp đặc thù trong việc lắp đặt, mua bán điện mái nhà English attachment
(Công văn số 7088/BCT-ĐL)

Liên quan đến việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, theo sau Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg và Thông tư 18/2020/TT-BCTstatus2 , Bộ Công thương đề cập và hướng dẫn thêm một số trường hợp cụ thể sau đây: Xem thêm

1. Về việc sử dụng mái nhà của công trình chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp... để lắp điện mái nhà, Bộ Công thương cho rằng các công trình này muốn lắp điện mặt trời phải đảm bảo có mái. Khái niệm mái nhà được định nghĩa và quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXDstatus1 ;

2. Về việc một chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống điện mái nhà, Bộ Công thương cho phép nhưng không được gộp các hợp đồng bán điện trước đó thành một hợp đồng duy nhất

3. Về việc chủ đầu tư tận dụng mái nhà của văn phòng, nhà điều hành, nhà bếp, nhà để xe, kho chứa... trong khuôn viên của dự án điện mặt trời để lắp thêm điện mái nhà và muốn lắp công tơ riêng, Bộ Công thương chấp thuận nếu EVN nhận thấy phù hợp với Quyết định 13 và Thông tư 18

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020