LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?

Công văn số 62542/CTHN-TTHT ngày 16/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế (3 trang)
Posted: 19/12/2022 11:20:19 AM | Latest updated: 20/12/2022 4:27:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5604
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp phát sinh hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 dẫn đến hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp có sai, sót thì phải khai bổ sung.

Việc khai bổ sung phải thực hiện theo từng hồ sơ khai thuế có sai, sót, tuân thủ đúng quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn thì phải nộp đủ số thuế tăng thêm/hoặc nộp trả số thuế được hoàn thừa đồng thời nộp tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp việc khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Doanh nghiệp chỉ được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5604

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp