LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh quy định về khám sàng lọc, xét nghiệm và điều trị người nhiễm Covid-19

Quyết định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (4 trang)
Posted: 18/5/2022 7:16:31 AM | Latest updated: 18/5/2022 1:38:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5453
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi một số quy định về khám sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm và điều trị người nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện.

Theo đó, dựa trên hướng dẫn chung của Bộ Y tế, các bệnh viện sẽ tự chủ động xây dựng quy trình sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm, điều trị và chuyển viện cho người mắc Covid-19 theo hướng linh hoạt, thuận tiện.

Tất cả người đến khám, người nằm viện, nhân viên y tế, người chăm sóc bệnh nhân,... đều phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu có những dấu hiệu nghi mắc như: ho, sốt, chảy mũi, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người, mất vị giác, mất khứu giác,... đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao, người bệnh đang nằm khu hồi sức tích cực, lọc máu, hậu phẫu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020; Chương 4 (sàng lọc và phân luồng) trong Quyết định số 3088/QĐ-BYTstatus2 ngày 16/7/2020; Nội dung về phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tại Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-BYTstatus2 ngày 14/12/2020; Mục 2 (đối tượng áp dụng) và Khoản b, Mục 3 (phương pháp xét nghiệm) trong Công văn số 5028/BYT-KHTCstatus2 ngày 23/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 17-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5453
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19