LuatVietnam

light-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 23/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối (9 trang)
Posted: 12/1/2023 7:42:17 AM | Latest updated: 13/1/2023 8:43:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5622
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi Thông tư số 21/2014/TT-NHNNstatus2 nhằm phân cấp cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyền chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở trên địa bàn.

Tuy nhiên, đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thì thẩm quyền chấp thuận, chấp thuận gia hạn hoạt động ngoại hối vẫn thuộc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư này đồng thời sửa đổi Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN liên quan đến quy chế thanh toán giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân Campuchia.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Điều 3 Thông tư số 29/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 22/12/2015; Khoản 18, khoản 19 Điều 1, khoản 1 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-NHNNstatus2 ngày 05/10/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5622

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng

light-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)
light-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài
blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/1/2023
blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment
blue-check Điều kiện gia công vàng trang sức cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải báo cáo với NHNN English attachment
blue-check Môi giới ngoại hối không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện English attachment
blue-check Quy chế thanh toán và nhận thanh toán ngoại tệ khi kinh doanh chuyển khẩu English attachment
blue-check Quy chế sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia English attachment