LuatVietnam

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Cập nhật 6/3/2023 | Đăng tải: LVN.5655

hoi Trần Đ.V.A (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)
Tôi có mảnh đất ruộng, diện tích ghi trên giấy chứng nhận là 160m2, hạn sử dụng đến năm 2055. Nay tôi muốn chuyển đổi lên đất lâu dài, tôi có thể làm thủ tục chuyển đổi được không? Nếu tôi muốn biết đất của tôi có thuộc dự án hay không thì tôi phải kiểm tra như thế nào?

luat Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam:

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 đã nêu rõ các trường hợp, điều kiện và thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, pháp luật quy định cụ thể về việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như sau:

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Chương 5 Luật Đất đai 2013 và Khoản 4 Điều 95 Chương 7 Luật Đất đai 2013 nêu rõ: Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất…

Theo đó để biết thông tin chi tiết, cụ thể mảnh đất ruộng của mình có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) hay không đề nghị ông V.A n liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hòa Hậu (cơ quan có thẩm quyền giải quyết) để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?