LuatVietnam

Điều kiện công nhận hiệu lực của hợp đồng mua bán đất

Cập nhật 5/9/2023 | Đăng tải: LVN.5777

hoi Không nêu tên
Tôi mua một lô đất, giao dịch với công ty A. Mọi thủ tục, giấy tờ và tiền bạc đã xong nhưng sau đó có video tố cáo công ty này lừa đảo.
Chủ khu đất đang làm hồ sơ để tách sổ, nhưng nói giám đốc công ty trên chưa giao đủ tiền, nếu tôi muốn có sổ đỏ phải nộp thêm tiền cho họ. Giờ làm sao tôi có thể lấy được sổ đỏ?

luat Luật sư Võ Đan mạch - Công ty Luật TNHH MTV TA PHA:

Việc này cần căn cứ vào hợp đồng mà bạn đã ký với công ty A. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Phải được công chứng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013; trừ trường hợp mà một trong hai bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015.

- Quyền sử dụng đất được chuyển nhượng không thuộc diện bị tranh chấp, phải có nguồn gốc rõ ràng theo quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai 2013; không bị kê biên bảo đảm thi hành án và còn thời hạn sử dụng đất.

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định (khoản 2 Điều 502 BLDS 2015), cụ thể:

Bước 1: Giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng).

Bước 3: Nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Từ cơ sở trên, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất được chia hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực

Căn cứ theo quy định tại Điều 401 Bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty A, chủ sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện theo các điều khoản đã cam kết tại hợp đồng, thực hiện việc đăng ký biến động đất đai, sang tên và giao GCNQSDĐ cho bạn mà không được yêu cầu thêm bất kỳ điều khoản nào ngoài phạm vi hợp đồng.

Trước hết, bạn nên liên hệ với công ty A để giải quyết, yêu cầu công ty thanh toán tiền cho chủ đất để bạn thực hiện thủ tục cập nhật sang tên đối với thửa đất.

Trường hợp 2: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có hiệu lực

Bạn nên liên hệ làm việc với công ty A để yêu cầu đưa ra phương án xử lý phù hợp, thỏa thuận hoàn trả số tiền bạn đã thanh toán để nhận chuyển nhượng thửa đất trên.

Nếu công ty không có thiện chí giải quyết, bạn có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu tuyên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và công ty vô hiệu, buộc công ty hoàn trả toàn bộ số tiền mà bạn đã thanh toán theo Hợp đồng này.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm