LuatVietnam

Điều kiện đăng ký thường trú tại nhà người quen

Cập nhật 28/1/2023 | Đăng tải: LVN.5651

hoi Thanh Tuấn, TP.HCM
Cậu tôi có một căn nhà ở quận 12. Căn nhà đứng tên người mợ, nhưng người đứng tên chủ hộ là cậu tôi. Vừa rồi, tôi có nhờ cậu tôi cho tôi đăng ký thường trú vào căn nhà trên. Cậu tôi đã đồng ý nhưng công an không giải quyết và yêu cầu phải có ý kiến đồng ý của mợ tôi thì mới được giải quyết.
Cho tôi hỏi muốn nếu mợ tôi không đồng ý thì tôi có được giải quyết đăng ký thường trú vào địa chỉ nhà cậu tôi không và hồ sơ đăng ký gồm những giấy tờ gì?

luat Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Theo Điều 20 Luật Cư trú quy định điều kiện đăng ký thường trú là phải được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

Đồng thời, nơi đăng ký thường trú phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Tại khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú và khoản 2 Điều 5 Nghị định 62/2021 hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho ở nhờ; hợp đồng cho ở nhờ; giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú gồm: Sổ hồng có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của UBND cấp xã không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Như vậy, nếu bạn muốn đăng ký thường trú tại địa chỉ của người cậu thì trước tiên bạn phải được người cậu đồng ý và chủ sở hữu căn nhà là mợ bạn đồng ý thì bạn mới được đăng ký thường trú vào.

Xem thêm

Hộ tịch

otvet Thủ tục đăng ký khai sinh sau khi bỏ sổ hộ khẩu
otvet CCCD sẽ phải cấp đổi khi đến 25, 40 và 60 tuổi
otvet Thủ tục trích lục giấy khai sinh và xác nhận nơi cư trú
otvet Điều kiện đăng ký thường trú cho cháu tại nhà ông bà
otvet Điều kiện đăng ký thường trú tại nhà người quen
otvet Vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu sau thời điểm bỏ sổ hộ khẩu
otvet Việt kiều vẫn được cấp CCCD nếu còn giữ quốc tịch Việt Nam
otvet Đăng ký khai sinh trực tuyến có cần nộp thêm hồ sơ gốc?
otvet Người hai quốc tịch có được cấp thẻ căn cước?
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ (sau khi bỏ sổ hộ khẩu)
otvet Từ 1/1/2023, làm CCCD không cần có sổ hộ khẩu
otvet Đăng ký tạm trú có phải nộp giấy xác nhận chỗ ở của phường?
otvet Có được đăng ký cư trú trên đất thương mại dịch vụ?
otvet Trường hợp nào phải có giấy xác nhận không tranh chấp nhà khi đăng ký thường trú?
otvet Có được thay đổi cả tên và chữ đệm trên Giấy khai sinh?
otvet Thủ tục cấp CCCD cho người bị mất giấy khai sinh
otvet Nhập hộ khẩu thế nào khi chủ hộ đã mất?
otvet Điều kiện đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD tại nơi thuê trọ
otvet Nhà mua giấy tay có được đăng ký tạm trú?
otvet Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh đã làm ở nước ngoài