LuatVietnam

blue-check Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng English attachment

Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 8/12/2022 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh (16 trang)
Posted: 9/12/2022 8:52:27 AM | Latest updated: 11/1/2023 3:30:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5600 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Nghị định quy định về các hành vi nghiêm cấm và điều kiện, thủ tục cấp phép kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, các hành vi nghiêm cấm trong đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí,... được quy định tại Điều 5. Đáng chú ý, khoản 4 Điều 5 nghiêm cấm chuyển giao sản phẩm hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, sản phẩm mẫu, sản phẩm chế thử, sản phẩm lỗi, kém chất lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh quân trang, quân dụng cho bên thứ ba khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được quy định chi tiết tại Chương II Nghị định. Trong đó, lưu ý, doanh nghiệp FDI không được phép đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5600

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND101_08122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An ninh - Quốc phòng

blue-check Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng English attachment
blue-check Quy trình xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng phục vụ an ninh - quốc phòng
blue-check Các drone không được phép tiếp cận gần sân bay, khu quân sự English attachment
blue-check Luật Nghĩa vụ quân sự 2016 English attachment
blue-check Quy định về xử lý tiền, tài sản dùng để khủng bố English attachment
blue-check Điều kiện và thủ tục mở cửa khẩu biên giới Việt - Trung (dành cho UBND các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc)
blue-check Luật Biển Việt Nam 2012 English attachment
blue-check Các thỏa thuận quốc tế phải có ý kiến của Bộ Công an về an ninh, trật tự