LuatVietnam

Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu

Cập nhật 7/2/2023 | Đăng tải: LVN.5632

hoi Phan Thị Hồng (tỉnh Long An)
Tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Tôi là Phó Chủ tịch xã, nghỉ việc năm 2020, tổng thời gian tham gia BHXH là 14 năm 6 tháng. Khi tôi đủ tuổi nghỉ hưu thì có được nhận lương hưu nếu đóng tiếp 6 tháng BHXH theo quy định hay phải đóng tiếp BHXH tự nguyện 5 năm 6 tháng nữa mới được hưởng lương hưu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bà Hồng là Phó Chủ tịch xã, nghỉ việc từ năm 2020, đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022, có 14 năm 6 tháng tham gia BHXH bắt buộc thì chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Do đó, bà Hồng có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện theo các phương thức đóng như hàng tháng, 3 tháng một lần... hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm tham gia BHXH và hưởng lương hưu tại tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Phụ cấp chuyên cần có phải trích đóng BHXH?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước