LuatVietnam

Điều kiện gộp và tách sổ đỏ

Cập nhật 21/12/2022 | Đăng tải: LVN.5608

hoi Không nêu tên
Gia đình tôi có hai mảnh đất liền kề, nay muốn gộp vào làm một sổ, sau đó tách ra làm 5 sổ cho các con. Xin luật sư tư vấn thủ tục này do cấp nào thực hiện, cần giấy tờ và thủ tục ra sao?

luat Luật sư Nguyễn Đại Hải - Công ty Luật FANCI, Hà Nội:

Theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014, Nghị định 46/2014, Nghị định 01/2017, Thông tư số 24, 25 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường, bạn phải thỏa mãn điều kiện:

- Điều kiện gộp thửa: Các thửa đất phải liền kề nhau và có cùng chung mục đích sử dụng

- Điều kiện tách thửa: Thửa đất phải phù hợp với diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh quy định cho từng loại đất và phù hợp với điều kiện địa phương.

Hai thửa đất của nhà bạn (liền kề nhau) nên đủ điều kiện gộp thửa. Đầu tiên bạn làm thủ tục gộp thửa và sau làm thủ tục tách thửa đất cho các con trong gia đình với điều kiện diện tích mỗi thửa đất tách ra không nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND tỉnh bạn ban hành.

1. Thủ tục gộp thửa

Hồ sơ cần nộp:

- Đơn đề nghị hợp thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK, ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc Sổ đỏ)

- Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất

- Các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất khi cần để xuất trình

Ngoài ra, cần mang CMND hoặc CCCD để xuất trình khi có yêu cầu.

Quy trình làm hồ sơ hợp thửa:

Bạn nộp một bộ hồ sơ trên lên Văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của bạn, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi (trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã).

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

2. Thủ tục tách thửa

Hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK, ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc Sổ đỏ);

- Giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất, người nhận cho tặng đất, sổ hộ khẩu (Bản sao công chứng);

- Hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất (Bản công chứng)

- Các giấy tờ khác liên quan đến thửa đất khi cần để xuất trình

- Sơ đồ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu)

Lưu ý: Mang theo CMND hoặc CCCD để xuất trình khi có yêu cầu.

Trình tự làm hồ sơ tách thửa

Bạn chuẩn bị hồ sơ như đã nêu trên rồi cho cơ quan tiếp nhận là văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất. Sau đó, cơ quan này sẽ có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; chỉnh lý hồ sơ, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trong thời gian 15 ngày nếu hồ sơ hợp lệ, không sai sót, bạn sẽ nhận được sổ đỏ, kết quả và các giấy tờ khác có liên quan.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Nhà đất

otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?
otvet Sổ đỏ mẫu cũ vẫn có giá trị chuyển nhượng, không bắt buộc đổi sang mẫu mới
otvet Đất chuyển mục đích sử dụng một phần phải tách thửa
otvet Vi bằng không có giá trị pháp lý như hợp đồng mua bán nhà đất
otvet Tự ý sửa sổ đỏ có được cấp lại?
otvet Cách khai nộp trực tuyến hồ sơ cấp đổi sổ đỏ
otvet Có được phép xây cửa hàng trên đất nông nghiệp?
otvet Việt kiều có được hưởng thừa kế nhà đất tại Việt Nam?
otvet Thủ tục đăng ký biến động đất đai khi nhận thừa kế
otvet Điều kiện gộp và tách sổ đỏ
otvet Việt kiều được phép chuyển nhượng lại đất đã khai thừa kế
otvet Cách tính hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
otvet Quyền sở hữu nhà ở được xác định thế nào?
otvet Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tay như thế nào?
otvet Có cần đăng bộ lại đất khi công ty thay đổi thành viên?
otvet Đất nông nghiệp giao vượt hạn mức có được gia hạn sử dụng?
otvet Đất thuộc diện thu hồi có được chuyển nhượng?
otvet Có thể xin đính chính nếu sổ đỏ bị sai số lô, số thửa
otvet Thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo diện tích đo đạc lại
otvet Những lưu ý khi mua nhà từ người thua độ bóng đá