LuatVietnam

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người nghỉ việc trước sinh

Cập nhật 9/5/2022 | Đăng tải: LVN.5450

hoi Không nêu tên
Trường hợp nào lao động nữ đang mang thai nghỉ việc được hưởng chế độ thai sản?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:
Lao động nữ đang mang thai mà nghỉ việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện dưới đây.
Xem thêm

Lao động - Việc làm