LuatVietnam

Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động tự do

Cập nhật 5/5/2022 | Đăng tải: LVN.5448

hoi Bảo Hùng (Quận Gò Vấp, TP. HCM)
Tôi là lao động tự do và đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Cho tôi hỏi, người tham gia BHXH tự nguyện phải đáp ứng điều kiện gì để nhận lương hưu?

luat Bảo hiểm xã hội TP. HCM:

Điều 73 Luật BHXH 2014 (sửa đổi tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) quy định người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện sau:

Thứ nhất, người lao động (NLĐ) đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Tuổi nghỉ hưu của NLĐ năm 2022, trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi sáu tháng với lao động nam, đủ 55 tuổi tám tháng với lao động nữ.

Thứ hai, tham gia đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Đối với trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định trên nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, NLĐ tham gia BHXH tự nguyện nếu về nhận lương hưu trong năm nay thì phải đáp ứng về độ tuổi là đủ 60 tuổi sáu tháng đối với nam; đủ 55 tuổi tám tháng đối với nữ. Đồng thời, NLĐ phải tham gia đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?