LuatVietnam

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Cập nhật 28/4/2022 | Đăng tải: LVN.5442

hoi Bạn đọc
Tôi sinh ngày 30.12.1960. Cho tôi hỏi, tiền trợ cấp một lần số năm công tác vượt quá 30 năm sẽ được tính ra sao?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 58 Luật BHXH năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

+ Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

+ Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định: Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

+ Đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 có 19 năm đóng BHXH được tính bằng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Do đó, người lao động nam nghỉ hưu năm 2021 phải có thời gian đóng BHXH trên 34 năm mới được tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

- Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2021 trở đi có 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Do đó, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2021 trở đi phải có thời gian đóng BHXH trên 30 năm mới được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Do bạn không cung cấp thông tin về giới tính, thời gian đóng BHXH được ghi nhận trên sổ BHXH nên BHXH Việt Nam không có căn cứ trả lời cụ thể. Đề nghị Bạn đối chiếu với các quy định nêu trên để được biết chính xác quyền lợi về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần