LuatVietnam

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc đối với lao động nước ngoài

Cập nhật 7/4/2022 | Đăng tải: LVN.5429

hoi Không nêu tên
Xin hỏi về trợ cấp thôi việc khi giấy phép lao động hết hạn của lao động nước ngoài?

luat Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
Về trợ cấp thôi việc đối với người lao động có giấy phép lao động hết hiệu lực theo Khoản 12 Điều 34 Bộ luật Lao động, nội dung Công văn nêu rõ: Như đã nêu trên, nếu hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động, đáp ứng các điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động thì người lao động được trả trợ cấp thôi việc, kể cả trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Xem thêm

Lao động nước ngoài

otvet Tính trợ cấp thôi việc cho lao động nước ngoài như thế nào?
otvet Chi phí thuê khách sạn cho người lao động tránh dịch có bị tính thuế TNCN?
otvet Tiền lương của lao động nước ngoài trong công ty vốn nhà nước được tính như thế nào?
otvet Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài trong thời gian cách ly chống dịch có phải khấu trừ thuế TNCN?
otvet Người nước ngoài nếu có HĐLĐ tại Việt Nam từ 1 năm trở lên phải đóng BHXH
otvet Giám đốc nước ngoài kiêm chủ công ty có cần xin giấy phép lao động?
otvet Người nước ngoài vẫn được lương hưu nếu đáp ứng điều kiện như lao động Việt Nam
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc đối với lao động nước ngoài
otvet Chi phí cách ly, xét nghiệm Covid-19 cho lao động nước ngoài cũng được miễn thuế TNCN
otvet Chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác ngắn hạn có phải cách ly y tế?
otvet Trả phí cách ly cho lao động nước ngoài phải khấu trừ thuế TNCN
otvet Chuyên gia nước ngoài phải cách ly ở đâu sau khi nhập cảnh?
otvet Có được ký HĐLĐ vô thời hạn với người nước ngoài?
otvet Hồ sơ miễn thuế theo Hiệp định phải nộp trước thời điểm thực hiện hợp đồng
otvet Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam
otvet Hồ sơ xác nhận đối tượng cư trú tại Việt Nam được giải quyết trong vòng 7 ngày
otvet Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú tại Việt Nam
otvet Thủ tục hoàn tiền BHXH đóng thừa cho lao động nước ngoài như thế nào?
otvet Bác sĩ khám sức khỏe cho lao động nước ngoài có khác so với lao động trong nước?
otvet Lao động nước ngoài vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc