LuatVietnam

Điều kiện mở công ty dịch vụ thử nghiệm chất lượng hàng hóa

Cập nhật 15/4/2020 | Đăng tải: LVN.4950

hoi tuanhx@xx
Hiện tại tôi đang làm thử nghiệm viên cho một tổ chức chứng nhận hơn 10 năm. Sắp tới, tôi dự định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Để có thể kinh doanh trong lĩnh vực này, công ty tôi cần đáp ứng những điều kiện gì?

luat Luật gia Nguyễn Thị Thảo - Công ty Luật TNHH YouMe:

Điều 5 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

3. Có ít nhất 04 thử nghiệm viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phải có ít nhất 2 thử nghiệm viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực thử nghiệm đăng ký bổ sung, được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Để kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công ty bạn cần đáp ứng những điều kiện theo quy định pháp luật trích dẫn trên.

Xem thêm

Quản lý chất lượng

otvet Tiếp tay quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng vẫn có thể bị phạt
otvet Nhập khẩu "muối biển" có phải đăng ký kiểm tra chất lượng?
otvet Giấy chứng nhận VietGAP sẽ bị thu hồi nếu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa
otvet Về hạn sử dụng của thực phẩm đóng gói sẵn
otvet Giấy chứng nhận CE không được xem là Chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
otvet Điều kiện mở công ty dịch vụ thử nghiệm chất lượng hàng hóa
otvet Chủ hàng có được phép chọn đơn vị giám định?
otvet Nhập khẩu đồ chơi trẻ em phải chứng nhận hợp quy
otvet Máy móc gia công chuyển tiêu thụ nội địa được miễn giám định chất lượng
otvet Nhập khẩu hệ thống nâng hạ container có cần giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản xuất?
otvet Công ty giám định hàng hóa có cần đăng ký mẫu dấu với Hải quan?
otvet Nhập khẩu hàng mẫu có được miễn kiểm tra chất lượng?
otvet Hàng tạm nhập để triển lãm được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Chủ đầu tư có được tự lập đề cương kiểm định công trình?
otvet DNCX có được miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 mua từ nội địa?
otvet Linh kiện nhập khẩu để gia công được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Đồ chơi trẻ em có bắt buộc kiểm tra chất lượng?
otvet Hàng rủi ro thấp được tự đánh giá và công bố hợp quy
otvet Nhà sản xuất có được khiếu nại cơ quan quản lý chất lượng?
otvet Đồ chơi trẻ em phải công bố hợp quy