LuatVietnam

blue-check Điều kiện mới về công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật (90 trang)
Posted: 9/1/2023 7:55:52 AM | Latest updated: 11/1/2023 3:40:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết Luật Thú y 2015 về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Theo đó, Cục Thú y sẽ giữ quyền thẩm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với cơ sở xuất khẩu và cơ sở vừa xuất khẩu vừa bán trong nước. Các trường hợp khác do cơ quan thú y cấp tỉnh cấp chứng nhận.

Cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh động vật sẽ được hưởng các quyền lợi sau: miễn lấy mẫu xét nghiệm bệnh, được hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, được hỗ trợ đào tạo phòng chống dịch bệnh... và các quyền lợi khác theo Điều 4 Thông tư.

Điều kiện công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 02/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Kiểm dịch

blue-check Các cửa khẩu sẽ tăng cường kiểm dịch y tế để tránh lây lan dịch bệnh
blue-check Sẽ giám sát người nhập cảnh nghi mắc cúm A(H5N1)
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
blue-check Điều kiện mới về công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách