LuatVietnam

Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động

Cập nhật 8/8/2022 | Đăng tải: LVN.5513

hoi Nguyễn Đình Vũ
Tôi sinh ngày 13.10.1967, mất sức lao động 61% và đã đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm. Xin cho biết với các điều kiện về năm đóng bảo hiểm như vậy từ khi hưởng lương hưu mất sức thì tôi được hưởng bao nhiêu tiền/tháng?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Bạn sinh tháng 10.1967, suy giảm khả năng lao động 61%, theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 quy định về tuổi nghỉ hưu của Chính phủ thì đến tháng 8.2023 mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tỷ lệ lương hưu được hưởng là 56%.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Do đến tháng 8.2023, bạn mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nên cơ quan Bảo hiểm xã hội không thể tính chính xác mức lương hưu hàng sẽ được hưởng.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?