LuatVietnam

blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai

Công văn số 25025/CTHN-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN (2 trang)
Posted: 8/6/2022 11:23:36 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:48:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người lao động phát sinh thêm thu nhập vãng lai vẫn được ủy quyền công ty quyết toán thuế thay nếu đáp ứng các điều kiện: mức thu nhập vãng lai không quá 10 triệu/tháng, đã được khấu trừ thuế tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán lại phần thu nhập này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quyết toán thuế