LuatVietnam

Điều kiện xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp phá sản

Cập nhật 21/8/2023 | Đăng tải: LVN.5768

hoi Lê Nhật Thanh
Tôi làm ăn thất bại dẫn đến thua lỗ, đã trả mặt bằng công ty nhưng chưa làm thủ tục đóng MST, đang nợ tiền thuế khoảng 350 triệu đồng.
Tôi có công ty TNHH 2 thành viên mở năm 2008, hoạt động đến 2022 thì công việc làm ăn thất bại dẫn đến thua lỗ. Tôi đang đi làm công nhân, lương tháng 9 triệu đồng, đủ trang trải nuôi con và tiền thuê nhà.
Ngoài việc nợ tiền nhiều nơi không còn khả năng chi trả, tôi còn nợ thuế số tiền trên. Vậy trường hợp của tôi có phải đi tù hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

luat Luật sư Võ Đan mạch - Công ty Luật TNHH MTV TA PHA:

Theo quy định tại Điều 138 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 70 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC), việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cụ thể như sau:

- Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trước khi gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh (điểm a khoản 1).

- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm nộp thuế (điểm a khoản 2).

Nếu hiện tại anh không có khả năng nộp tiền thuế còn lại khoảng 350 triệu đồng thì doanh nghiệp của anh cần được tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 107 Luật Phá sản 2014. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ đề nghị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 83 Luật Phá sản 2014, tòa án sẽ xem xét quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Kết hợp quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Quản lý thuế 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Như vậy, nếu công ty của anh đã có quyết định tuyên bố phá sản và anh đã thanh toán các khoản nợ theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020; đồng thời chứng minh được hiện tại không còn tài sản để nộp tiền thuế trên thì công ty của anh sẽ được xóa nợ thuế theo quy định pháp luật và anh không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm