LuatVietnam

blue-check Đính chính mô tả hàng hóa của Sợi polyester bị áp thuế chống bán phá giá

Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13/5/2022 của Bộ Công thương về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCTstatus2 ngày 13/10/2021 (4 trang)
Posted: 16/5/2022 8:25:15 AM | Latest updated: 16/5/2022 1:25:44 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định đính chính nội dung về mô tả hàng hóa của mặt hàng Sợi dài làm từ polyester thuộc diện bị áp dụng thuế chống bán phá giá nêu tại Mục 1 Thông báo đính kèm Quyết định số 2302/QĐ-BCTstatus2 ngày 13/10/2021.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2302/QĐ-BCTstatus2 nêu trên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế XNK