LuatVietnam

blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment

Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (12 trang)
Posted: 25/4/2022 8:59:38 AM | Latest updated: 17/5/2022 10:30:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5442 | Vietlaw: 561
LuatVietnam

Đến năm 2030, chính sách thuế tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo hướng như sau:

- Đối với thuế GTGT: mở rộng thu thuế bằng cách giảm nhóm HHDV được miễn thuế và hưởng thuế suất 5%; tiến tới áp dụng chung một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất theo lộ trình.

- Đối với thuế TTĐB: sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế TTĐB để điều tiết tiêu dùng theo hướng bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường; tăng thuế theo lộ trình đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu; điều chỉnh mức thuế TTĐB đối với một số mặt hàng phù hợp với điều kiện KT-XH giai đoạn 2021-2030.

- Đối với thuế XNK: tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế XNK, phấn đấu giảm còn 25 mức thuế suất vào năm 2025 và còn 20 mức vào năm 2030.

- Đối với thuế TNDN: sửa đổi hoặc bãi bỏ các ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế; thực hiện ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Đối với thuế TNCN: bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế, phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế.

- Đối với thuế tài nguyên: sửa đổi quy định về giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng.

- Đối với các loại thuế liên quan đến đất: tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; nghiên cứu hoàn thiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả.

- Đối với thuế BVMT: mở rộng đối tượng chịu thuế đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu điều chỉnh khung và mức thuế BVMT để hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5442

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD508-23042022TTg[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT