LuatVietnam

blue-check Định hướng sửa đổi pháp luật đất đai đến 2030 English attachment

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" (10 trang)
Posted: 27/6/2022 7:13:08 AM | Latest updated: 12/7/2022 3:18:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5492
LuatVietnam

Nghị quyết công bố các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2023, Luật đất đai và một số luật liên quan đều sẽ được sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất theo hướng sau đây:

- Việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng, đất của các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn, cổ phần hóa.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

- Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

- Bổ sung các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như: công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng...

- Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

- Thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai, đồng thời có chế tài ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5492

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ18-16062022TW[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Dự thảo Luật Đất đai
blue-check Chương trình phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2021-2030
blue-check Quy trình xác thực và giải quyết đăng ký biến động đất đai trên Cổng dịch vụ công
blue-check Định hướng sửa đổi pháp luật đất đai đến 2030 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Sổ hồng, Sổ đỏ tại Hà Nội
blue-check [Tp. HCM] Sửa đổi địa bàn áp dụng mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm 6 triệu đồng/tháng
blue-check Có được cho thuê lại nhà ở đang thuê của nhà nước?
blue-check [Hà Nội] Từ 13/6/2022, tham gia đấu giá đất phải đặt cọc ít nhất 20% giá khởi điểm
blue-check Sửa đổi một số thủ tục về cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát lại hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương
blue-check Nghiêm cấm phân lô, bán nền đất đồi núi
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường thanh tra hoạt động đấu giá đất đai
blue-check Không được thực hiện dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ English attachment
blue-check Tổ chức nước ngoài không được mua nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội English attachment
blue-check Bán nhà xưởng, nhà kho... trên giấy có cần xin phép?
blue-check Dự án nhà ở xã hội phải xác định 20% quỹ đất dành cho nhà ở thương mại trước khi đấu thầu
blue-check Nhà dự án đang thế chấp có được phép bán?
blue-check Về cách tính phiếu bầu Ban quản trị chung cư
blue-check Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng
blue-check Hà Nội sẽ rà soát lại các cơ sở đang thuê đất của nhà nước nhưng chưa làm thủ tục thuê