LuatVietnam

blue-check Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2023-2025

Quyết định số 466/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 (71 trang)
Posted: 30/3/2023 7:39:06 AM | Latest updated: 6/4/2023 3:46:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673
LuatVietnam

Kế hoạch này công bố các giải pháp mà Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ triển khai từ năm 2023 để thúc đẩy tăng trưởng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, gồm:

- Tỷ trọng kinh tế số trên GDP: tăng lên 15,5% năm 2023, 17,5% năm 2024 và 20% năm 2025.

- Tỷ trọng kinh tế số của ngành Thông tin & Truyền thông: tăng lên 6% năm 2023, 8% năm 2024 và 10% năm 2025.

- Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ: tăng trên 10% đến năm 2025.

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử: tăng lên 60% năm 2023, 70% năm 2024 và trên 80% năm 2025.

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số: tăng lên 38% năm 2023, 45% năm 2024, trên 50% năm 2025.

- Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động: tăng trên 2% đến năm 2025.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh: tăng lên 87% năm 2023, 90% năm 2024.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân: tăng lên 15% năm 2023, 30% năm 2024, trên 50% năm 2025.

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số: tăng lên 50% năm 2023, 60% năm 2024, trên 70% năm 2025.

...

Theo đó, từ năm 2023, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ phân công xây dựng, nâng cấp nhiều nền tảng, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số như: nền tảng họp trực tuyến, nền tảng học trực tuyến, nền tảng HĐĐT, nền tảng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng kế toán dịch vụ, nền tảng quản trị và kinh doanh...

Đặc biệt, sẽ sửa đổi quy định, chính sách để khuyến khích tất cả doanh nghiệp trích lập 10% thu nhập tính thuế cho Quỹ KH&CN của doanh nghiệp, đồng thời được phép sử dụng Quỹ này để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1044/QĐ-BTTTTstatus1 ngày 07/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Giao dịch điện tử

blue-check Các bước xác minh và xuất trình thông tin, giấy tờ trên VNeID để thực hiện thủ tục hành chính
blue-check Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của ngành Tài chính
blue-check Các yêu cầu khi số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính điện tử English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2023-2025
blue-check Các bước đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử dành cho cá nhân
blue-check Các dịch vụ công trực tuyến sẽ triển khai trong năm 2023
blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
blue-check Sửa đổi chuẩn dữ liệu hồ sơ gửi lên Cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước
blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile
blue-check Các thủ tục về cấp tài khoản định danh điện tử
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn