LuatVietnam

light-check Định mức áp dụng cho dịch vụ xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế bảo hộ tại Việt Nam

Thông tư số 17/2022/TT-BKHCN ngày 16/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam (8 trang)
Posted: 19/12/2022 7:56:57 AM | Latest updated: 21/12/2022 2:06:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5606
LuatVietnam

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam.

"Nhãn hiệu đăng ký quốc tế" quy định tại Thông tư này là nhãn hiệu đăng ký theo Hệ thống Madrid (bao gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid) có chỉ định Việt Nam.

"Xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam" là việc xem xét xác định tình trạng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam tại thời điểm xác nhận.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5606

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Sở hữu trí tuệ

light-check Định mức áp dụng cho dịch vụ xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế bảo hộ tại Việt Nam
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu English attachment
blue-check Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2022) English attachment
blue-check [Hà Nội] 100% sản phẩm OCOP cấp Thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí gắn tem nhãn
blue-check Thay mới thủ tục nghiệm thu kết quả nghiên cứu phát triển tài sản trí tuệ
blue-check Giải đáp về ứng dụng tra cứu nhãn hiệu (WipoPublish)
blue-check Từ 2021, phí sở hữu công nghiệp sẽ thu bằng biên lai điện tử
blue-check Về thủ tục đề nghị Hải quan dừng thông quan hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu
blue-check Hải quan chỉ giám sát hàng vi phạm nhãn hiệu khi được TCHQ chấp nhận bảo hộ
blue-check Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11 (dùng đăng ký nhãn hiệu từ 2021)
blue-check Cục Hải quan từ chối xử lý vi phạm về quyền tác giả
blue-check Phần mềm dạy học có bị tính thuế GTGT?
blue-check TCHQ yêu cầu công khai thủ tục đăng ký bảo vệ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Chấp nhận nhiều hình thức ủy quyền để gắn mã số, mã vạch cho hàng xuất khẩu English attachment
blue-check Tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ bảo hộ SHTT qua bưu điện hoặc nộp online
blue-check Thủ tục đề nghị bảo hộ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Các hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ đến hạn trong tháng 4 được gia hạn tự động đến 30/5/2020
blue-check Sửa đổi quy định về yêu cầu giám sát và xử lý hàng hóa xâm phạm quyền SHTTT English attachment
blue-check Thuế nhà thầu của tiền bản quyền được khấu trừ và hạch toán
blue-check Phí bản quyền nhãn hiệu nộp thay cho bên nước ngoài có được hạch toán?