LuatVietnam

light-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ

Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 6/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ (196 trang)
Posted: 7/6/2022 2:49:47 PM | Latest updated: 15/6/2022 10:13:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473
LuatVietnam

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ công gồm:

1. Dịch vụ ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh và cấp quốc gia (Phụ lục I).

2. Dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân (Phụ lục II).

3. Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ (Phụ lục III).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 22-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng