LuatVietnam

blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment

Công văn số 1730/TCHQ-GSQL ngày 16/5/2022 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan về xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất (2 trang)
Posted: 18/5/2022 9:05:07 AM | Latest updated: 19/5/2022 4:33:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5453
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp phế liệu, phế phẩm của DNCX không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc yêu cầu giấy phép xuất khẩu thì chỉ cần thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý, miễn xin giấy phép xuất khẩu.

Tuy nhiên, phế liệu, phế phẩm xuất khẩu phải đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Trên tờ khai xuất khẩu, phần mô tả và mã HS của hàng hóa được khai theo đúng thực tế của mặt hàng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và bổ sung cụm từ "hàng hư hỏng" sau tên hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5453
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1730-16052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất