LuatVietnam

blue-check DNCX có được hạch toán chi phí mua hàng từ nội địa mà không có tờ khai hải quan?

Công văn số 1454/TCT-CS ngày 21/4/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (4 trang)
Posted: 9/5/2023 8:05:20 AM | Latest updated: 12/5/2023 3:01:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5695
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, đối với hàng hóa DNCX mua từ doanh nghiệp nội địa mà các bên không làm thủ tục hải quan và bên bán đã xuất hóa đơn với thuế suất GTGT 8% hoặc 10%, nếu thuộc trường hợp hàng hóa, dịch vụ bắt buộc làm thủ tục hải quan theo khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 và khoản chi không đáp ứng điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì không được chấp nhận hạch toán.

Ngược lại, nếu thuộc trường hợp hàng hóa, dịch vụ được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan hoặc thuộc diện miễn làm thủ tục hải quan theo khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 và khoản chi đáp ứng điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được chấp nhận hạch toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5695

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hóa đơn thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan" phải phát hành lại
blue-check Kho của DNCX được miễn xây vách ngăn nếu chỉ lưu giữ hàng hóa English attachment
blue-check DNCX có được hạch toán chi phí mua hàng từ nội địa mà không có tờ khai hải quan?
blue-check Cách xử lý HĐĐT phát hành không đúng định dạng dữ liệu
blue-check Thi công nhà máy bên trong khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check DNCX không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bán vào nội địa English attachment
blue-check DNCX được miễn thuế hàng hóa mua bán với nước ngoài nếu đáp ứng định nghĩa về khu PTQ English attachment
blue-check Trường hợp nào DNCX được miễn khai hải quan khi thanh lý hàng hóa nhập từ nội địa?
blue-check Thành phẩm thuê DNCX gia công vẫn phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu English attachment
blue-check Cách khai thuế và hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc
blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment
blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment