LuatVietnam

blue-check DNCX có được miễn thuế khi nhập khẩu quần áo đồng phục cho nhân viên?

Công văn số 3848/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2023 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu (2 trang)
Posted: 7/9/2023 8:07:04 AM | Latest updated: 8/9/2023 8:43:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5783
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu quần áo từ nước ngoài, gửi vào kho ngoại quan và bán cho DNCX để nhân viên sử dụng thì đây là hàng tiêu dùng, sử dụng hàng ngày hoặc có sự luân chuyển thường xuyên ra vào DNCX nên không đủ cơ sở để xác định mặt hàng này chỉ sử dụng trong DNCX. Do đó, không thuộc đối tượng không chịu thuế NK theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 .

Khi DNCX làm thủ tục nhập khẩu lô hàng quần áo này phải kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định. Tờ khai nhập khẩu sử dụng mã loại hình A11.

Liên quan đến chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với quần áo đồng phục nhập khẩu sử dụng tại DNCX, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các Công văn số 2751/TXNK-CST ngày 05/4/2019, số 7576/TXNK-CST ngày 20/8/2019, số 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5783

Tệp đính kèm

Lược đồ

Bảo hộ lao độngCập nhật đến: 24-Jul-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu