LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment

Công văn số 711/GSQL-GQ2 ngày 27/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất bán nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình A12 (2 trang)
Posted: 14/6/2022 9:03:11 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:37:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX hàng hóa.

Kinh doanh TN-TX được hiểu là nhập khẩu rồi bán chính hàng hóa đó sang nước thứ ba (khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ).

Theo đó, hiện nay, doanh nghiệp FDI không được phép nhập khẩu hàng hóa rồi bán sang nước thứ ba.

Về mã loại hình, doanh nghiệp FDI được sử dụng mã loại hình A12 để khai báo khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc phục vụ sản xuất trong nước và sử dụng mã loại hình B11 để khai báo khi thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa mua trong nước.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV711-27052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài