LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment

Công văn số 711/GSQL-GQ2 ngày 27/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất bán nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình A12 (2 trang)
Posted: 14/6/2022 9:03:11 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:37:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX hàng hóa.

Kinh doanh TN-TX được hiểu là nhập khẩu rồi bán chính hàng hóa đó sang nước thứ ba (khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ).

Theo đó, hiện nay, doanh nghiệp FDI không được phép nhập khẩu hàng hóa rồi bán sang nước thứ ba.

Về mã loại hình, doanh nghiệp FDI được sử dụng mã loại hình A12 để khai báo khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc phục vụ sản xuất trong nước và sử dụng mã loại hình B11 để khai báo khi thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa mua trong nước.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV711-27052022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment