LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp FDI mặc nhiên có quyền XNK đối với hàng hóa đã đăng ký trong Giấy phép đầu tư English attachment

Công văn số 2325/HQTPHCM-GSQL ngày 10/8/2023 của Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 11/8/2023 7:45:35 AM | Latest updated: 15/8/2023 10:49:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762 | Vietlaw: 624
LuatVietnam

Theo Cục Hải quan TP. HCM, hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp FDI được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

Trong đó, theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, doanh nghiệp FDI được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (quyền XNK) sau khi đăng ký tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Quyền XNKCập nhật đến: 10-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu