LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment

Công văn số 4140/BCT-XNK ngày 19/7/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn về hoạt động nhập khẩu tàu bay và bán hàng miễn thuế (5 trang)
Posted: 20/7/2022 9:22:04 AM | Latest updated: 28/7/2022 3:41:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5505 | Vietlaw: 571
LuatVietnam

Theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 34/2013/TT-BCT, doanh nghiệp FDI không được thực hiện quyền nhập khẩu mặt hàng "máy bay".

Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng, trường hợp nhập khẩu "máy bay" để phục vụ kinh doanh vận chuyển của các công ty hàng không (gồm cả công ty FDI)... được coi là hoạt động nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh (theo giấy phép đã cấp), không phải hoạt động kinh doanh quyền nhập khẩu nên không bị hạn chế quyền nhập khẩu máy bay theo quy định nêu trên.

Về điều kiện bán hàng miễn thuế của doanh nghiệp FDI, nếu theo quy định hiện hành, doanh nghiệp FDI ngoài việc phải đáp ứng điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 100/2020/NĐ-CP thì còn phải xin giấy phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, Thông tư 34/2013/TT-BCT và tuân thủ danh mục hàng hóa hạn chế bán tại cửa hàng miễn thuế.

Tuy nhiên, trên thực tế, mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế rất đa dạng, được quản lý theo chế độ tạm nhập và chủ yếu bán cho khách xuất cảnh nên không thuộc phạm vi hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp FDI.

Vì vậy, để tránh phát sinh vướng mắc cho doanh nghiệp FDI, Bộ Công thương dự kiến khi sửa đổi Nghị định 09/2018/NĐ-CP và Thông tư 34/2013/TT-BCT sẽ loại trừ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Trên đây là quan điểm của Bộ Công thương và còn phải chờ ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5505

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4140-19072022BCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2022 English attachment
blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check Phí chuyển tiền có được tính vào vốn góp? English attachment
blue-check Những lưu ý khi đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quyết định sáp nhập ở nước ngoài English attachment
blue-check Các thủ tục đầu tư dự án tại TP. HCM kể từ 3/11/2021