LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp tại TP.HCM phải báo cáo tình hình cho thuê lao động trước 20/8/2023

Công văn số 18789/SLĐTBXH-LĐ ngày 15/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về cho thuê lại lao động (1 trang)
Posted: 16/8/2023 8:12:53 AM | Latest updated: 16/8/2023 10:08:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Theo thông báo của Sở Lao động TP. HCM, các doanh nghiệp có cho thuê lao động phải nộp Báo cáo tình hình cho thuê lao động năm 2021, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 theo Phụ lục 1 đính kèm Công văn số 3249/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 15/8/2023.

Hạn nộp báo cáo trước ngày 20/8/2023, gửi về Sở Lao động TP. HCM và Bộ Lao động TB&XH.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Cho thuê lao độngCập nhật đến: 15-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu