LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế

Công văn số 909/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2023 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra sau hoàn thuế (3 trang)
Posted: 9/3/2023 10:34:52 AM | Latest updated: 9/3/2023 2:41:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5656
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, việc kiểm tra sau hoàn thuế đối với các hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện trên nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn là 10 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế (đối với các quyết định hoàn thuế ban hành tại thời điểm của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 ) và trong thời hạn là 05 năm (đối với các quyết định hoàn thuế ban hành tại thời điểm của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ).

Việc thanh tra chuyên ngành hải quan đối với doanh nghiệp được dựa trên cơ sở thu thập tổng thể số liệu, tình hình về quá trình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá trình chấp hành pháp luật về hải quan, về thuế của doanh nghiệp (gồm cả thông tin các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước) trong một khoảng thời gian từ 3 - 5 năm. Theo đó, các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước vẫn có thể bị kiểm tra lại trong quá trình thanh tra chuyên ngành của Hải quan.

Đối với các doanh nghiệp ưu tiên, Luật Quản lý thuế không có quy định miễn kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước của doanh nghiệp ưu tiên nên các hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp ưu tiên vẫn có khả năng bị kiểm tra sau hoàn thuế trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5656

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
light-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Dự án sẽ được hoàn thuế nếu doanh nghiệp góp đủ vốn trước thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK