LuatVietnam

Doanh nghiệp vận tải có được giảm mức đóng BHTN do ảnh hưởng dịch?

Cập nhật 27/5/2022 | Đăng tải: LVN.5465

hoi Lưu Thiệp
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Công ty đóng BHXH, BHTN cho người lao động đến tháng 7/2021. Tháng 8, 9/2021, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty ngừng hoạt động, người lao động nghỉ việc không lương.
Đến giữa tháng 10/2021, công ty hoạt động trở lại. Công ty có được giảm 1% mức đóng BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, quy định về đối tượng được hỗ trợ:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021 (chưa giải thể, phá sản chấm dứt hoạt động), tại thời điểm ngày 30/9/2021 không có người lao động đóng BHTN do tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản... từ ngày 1/10/2021 đơn vị làm thủ tục báo tăng tham gia, đóng BHTN cho người lao động thì vẫn thuộc đối tượng được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN theo quy định.

Trường hợp công ty của ông đang hoạt động (chưa giải thể, phá sản chấm dứt hoạt động), tại thời điểm ngày 30/9/2021 không có người lao động đóng BHTN do nghỉ việc không hưởng lương, tháng 10/2021 hoạt động trở lại và tham gia BHXH, BHTN cho người lao động thì thuộc đối tượng giảm đóng theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Để bảo đảm quyền lợi, ông đề nghị công ty liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Người lao động được lựa chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp