LuatVietnam

Doanh thu năm 2021 phải ít hơn 200 tỷ và thấp hơn 2019 mới được giảm 30% thuế TNDN

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5438

hoi Không nêu tên
Năm 2021, những doanh nghiệp nào thuộc đối tượng được miễn giảm 30% thuế TNDN?

luat Tổng cục Thuế:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định:

“2. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

a) Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và từ hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

- Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì doanh thu của kỳ tính thuế đó được xác định bằng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

- Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập là năm 2020 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2022 mà có thời gian ngắn hơn 03 tháng và doanh nghiệp được cộng vào kỳ tính thuế năm 2021 để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc xác định doanh thu và số thuế được giảm chỉ áp dụng đối với 12 tháng của kỳ tính thuế năm 2021.”

Nếu Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Doanh nghiệp được giảm thuế TNDN theo quy định.

Xem thêm

Chính sách thuế

otvet Doanh thu từ hoạt động tài chính có được xét giảm 30% thuế TNDN năm 2021?
otvet Doanh thu năm 2021 phải ít hơn 200 tỷ và thấp hơn 2019 mới được giảm 30% thuế TNDN
otvet Chính sách giảm (2%) thuế GTGT không phân biệt thuế đầu vào có thuộc diện được giảm hay không
otvet Điều kiện giảm 30% thuế TNDN 2021 không phụ thuộc vào doanh thu từ hoạt động tài chính
otvet Thủ tục miễn giảm thuế cho thương nhân nước ngoài như thế nào?
otvet Xác định số thuế được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 của hộ kinh doanh như thế nào?
otvet Mức giảm và cách ghi số thuế GTGT được giảm trong tháng 11 và 12/2021
otvet Điều kiện giảm 30% thuế năm 2021 đối với doanh nghiệp mới thành lập
otvet Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch được miễn hầu hết các loại thuế trong quý 3 và 4/2021
otvet Doanh thu xét giảm thuế do dịch có bao gồm lãi tiền gửi?
otvet Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được ân hạn thuế 2021 không phân biệt ngành nghề
otvet Từ 2021, các dự án quy mô vốn lớn được miễn giảm thuế đến 19 năm
otvet Dự án mới kế thừa dự án cũ có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế?
otvet Doanh nghiệp phá sản có được xóa nợ thuế?
otvet Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp được ưu đãi thế nào?
otvet Doanh thu dưới 3 tỷ, được hưởng chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa
otvet Khoản thuế nhập khẩu miễn cho nguyên liệu SXXK có phải nộp thuế TNDN?
otvet Ưu đãi thuế TNDN theo diện "sử dụng trên 70% lao động nữ" không phải làm thủ tục
otvet Chính sách miễn thuế cho thuê nhà được căn cứ theo doanh thu từng năm dương lịch
otvet Cho thuê nhà dưới 8,4 triệu đồng/tháng, được miễn đóng thuế