LuatVietnam

blue-check Đơn giản hóa thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại TP. HCM từ 26/7/2023

Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (4 trang)
Posted: 10/8/2023 10:07:37 AM | Latest updated: 10/8/2023 6:34:32 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố các thủ tục trong lĩnh vực lao động và chính sách người có công đã được Sở Lao động Tp. HCM tái cấu trúc (đơn giản hóa) quy trình giải quyết.

Trong đó, có các thủ tục về: Gia hạn giấy phép lao động; Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết.

Nội dung chi tiết của các thủ tục được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND Thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-boTTHC.aspx.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 17 tại Quyết định số 4827/QĐ-UBND ngày 11/11/2019; quy trình số 20 tại Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 10/12/2019; quy trình số 4 tại Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 07/4/2020; quy trình số 15, 16, 17, 18, 19, 20 tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/12/2020; quy trình số 3 tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; quy trình số 10 tại Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 14/10/2022; quy trình số 3, 10 tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 28/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 26-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Giấy phép lao độngCập nhật đến: 18-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu