LuatVietnam

light-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment

Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTgstatus2 ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (17 trang)
Posted: 21/12/2022 12:57:02 PM | Latest updated: 27/12/2022 3:13:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5607 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Quyết định này bổ sung một số quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt, chẳng hạn như:

- Cho phép doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp đủ hồ sơ nhập khẩu.

- Cho phép doanh nghiệp nộp chứng thư giám định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đưa lô hàng đầu tiên thuộc dây chuyền công nghệ về bảo quản và được xét gia hạn nộp chứng thư thêm không quá 6 tháng đối với dây chuyền công nghệ có độ phức tạp cao.

- Cho phép giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp hoặc địa điểm triển khai dự án sau khi dây chuyền nhập khẩu được lắp đặt hoàn thiện, bắt đầu đi vào vận hành (những trường hợp khác bắt buộc phải giám định tại nước xuất khẩu).

Tuy nhiên, một số điều kiện cần lưu ý là: doanh nghiệp chỉ được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng thuộc dây chuyền đã qua sử dụng tại một địa điểm; trong thời gian đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp chỉ được lắp đặt, vận hành dây chuyền để phục vụ hoạt động giám định, không được đưa vào sản xuất; chứng thư giám định dây chuyền chỉ có hiệu lực tối đa 3 tháng kể từ ngày cấp.

Các biểu mẫu sử dụng khi làm thủ tục nhập khẩu dây chuyền thực hiện theo quy định tại Phụ lục III.

Ngoài ra, Quyết định này có sửa đổi về mã số HS trong Danh mục tuổi thiết bị của máy móc, thiết bị nhập khẩu ban hành kèm Phụ lục I Quyết định số 18/2019/QĐ-TTgstatus2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5607

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD28_20122022TTg[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu?
light-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
light-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu
blue-check Về Dự thảo danh mục hàng hóa tân trang được nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
blue-check Các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Chính phủ English attachment
blue-check Xuất hàng vào kho ngoại quan chờ bán cho nước ngoài, lập hóa đơn và khai thuế vào thời điểm nào?
blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022
blue-check Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các mạng phân phối nước ngoài
blue-check Tạm thời không được nhập khẩu thuốc lá thế hệ mới English attachment