LuatVietnam

Đơn vị nào cấp giấy xác nhận thu nhập thấp để được mua nhà ở xã hội?

Cập nhật 14/6/2022 | Đăng tải: LVN.5474

hoi Nguyễn Tuấn Hải (Hà Nội)
Hiện nay pháp luật không quy định và đề cập trực tiếp đến đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên dẫn tới việc tôi gặp khó khăn khi xác định bản thân có thuộc diện này hay không để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.
Tôi là cá nhân cư trú, không có người phụ thuộc và tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức chi trả là khoảng 150 triệu đồng/năm (tương đương 12,5 triệu đồng/tháng).
Sau các khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân, các khoản đóng bảo hiểm được trừ và đặc biệt là có khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do tôi tự chủ động đóng góp từ thu nhập của mình với mức 1 triệu đồng/tháng thì tổng thu nhập tính thuế và tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong năm đều bằng 0.
Trong kỳ tạm tính, tổ chức chi trả có tạm khấu trừ thu nhập hằng tháng của tôi để thanh toán thuế TNCN tạm tính và đến kỳ quyết toán thuế TNCN, tôi được cơ quan thuế thực hiện hoàn toàn bộ số thuế đã khấu trừ tạm tính. Ngoài ra, tôi không có các khoản thu nhập chịu thuế TNCN nào khác.
Vậy trường hợp của tôi có thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên không? Trong trường hợp tôi thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, tổ chức chi trả nơi tôi đang làm việc có đủ điều kiện xác nhận cho tôi về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên hay không khi không quản lý các khoản đóng góp của tôi vào quỹ hưu trí tự nguyện?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội:

Tại Điều 49 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: "Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

… 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;…".

Tại Điều 50 quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

"1. Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây:

… c) Đối với đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;…".

Căn cứ Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

5. Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập như sau:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân".

Căn cứ Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khấu trừ thuế TNCN:

"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người lao động đang làm việc và thực hiện kê khai khấu trừ thuế TNCN thông qua tổ chức chi trả, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có nhu cầu xác định thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên thì đề nghị liên hệ với cơ quan, đơn vị mà cá nhân đang làm việc để được xác nhận.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà ở xã hội

otvet Điều kiện đấu thầu dự án nhà ở xã hội
otvet Dự án khu dân cư sử dụng vốn nhà nước có phải dành 20% diện tích xây nhà ở xã hội?
otvet Phạt đến 40 triệu nếu kinh doanh tại căn hộ chung cư
otvet Có được dùng quỹ bảo trì để lắp camera cho các tầng chung cư?
otvet Phí giữ xe chung cư có bị khống chế mức trần?
otvet Bãi xe ô tô trong chung cư thuộc sở hữu chung hay riêng?
otvet Đơn vị nào cấp giấy xác nhận thu nhập thấp để được mua nhà ở xã hội?
otvet Có được bán lại nhà ở xã hội cho họ hàng?
otvet Hạn chế bán lại nhà ở xã hội trong thời hạn 5 năm
otvet Chủ đầu tư bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện bị xử lý thế nào?
otvet Cách tra cứu thông tin các dự án nhà ở xã hội
otvet Hội nghị chung cư lần đầu được tổ chức sau khi bàn giao tối thiểu 50% căn hộ
otvet Mua nhà ở xã hội có phải đóng tiền sử dụng đất?
otvet Các điều kiện cho phép bán lại nhà ở xã hội
otvet Chung cư nếu có nhà trẻ, shophouse... được coi là nhà hỗn hợp
otvet Chủ nhà trọ có được "bán" lại điện với giá cao?
otvet Diện tích sử dụng căn hộ chung cư được tính như thế nào?
otvet Trách nhiệm bảo hành nhà chung cư được quy định thế nào?
otvet Dự án nhà ở xã hội có bắt buộc đấu thầu để chọn chủ đầu tư?
otvet Có được tăng giá thuê mua nhà ở xã hội theo thị trường?