LuatVietnam

Đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí có phải thông qua kho bạc khi thực hiện các giao dịch ngân hàng?

Cập nhật 26/7/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Trần Thái Hà
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Đơn vị tôi có được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại và thực hiện các giao dịch tài chính (bao gồm gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ nguồn thu sự nghiệp) không?
Đơn vị thanh toán các chi phí tại ngân hàng mà không cần phải qua Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi có được không?

luat Bộ Tài chính:

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định nguồn tài chính của đơn vị (tại Điều 11, Điều 15 và Điều 19), như sau:

"1. Nguồn ngân sách nhà nước...

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp...

3. Nguồn thu phí được để lại đơn vị sự nghiệp công để chi theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

4. Nguồn vốn vay; vốn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

5. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).".

Điều 23 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định: "1. Đơn vị sự nghiệp công được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

2. Đơn vị nhóm 3 và nhóm 4 mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; định kỳ nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý theo quy định.

3. Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, gồm: kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí và các khoản khác của ngân sách nhà nước (nếu có) đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý.

4. Các Quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định này được gửi tiền tại ngân hàng thương mại để quản lý.".

Theo đó, căn cứ quy định Nghị định số 60/2021/NĐ-CP nêu trên, đơn vị sự nghiệp được sử dụng nguồn tài chính của đơn vị quy định tại Điều 11, Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (tùy theo đơn vị sự nghiệp thuộc nhóm nào trong 04 nhóm quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP) và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại đối với các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Các Quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP được gửi tiền tại ngân hàng thương mại để quản lý và sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý ngân hàng

otvet Dư nợ dưới 10 triệu sẽ được xóa nợ xấu ngay sau khi tất toán
otvet Các giải pháp của ngân hàng nhằm hạn chế "tín dụng đen"
otvet Có được ủy quyền cho người khác rút tiền từ tài khoản ngân hàng?
otvet Các vi phạm về mở và sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù
otvet Làm thế nào để lấy lại tiền khi chuyển nhầm tài khoản?
otvet Tiền gửi ký quỹ có được rút trước hạn?
otvet Nên làm gì khi bị lộ thông tin thẻ tín dụng?
otvet Các thủ tục cần làm khi mất sổ tiết kiệm
otvet Những giấy tờ cần thiết để rút tiền trong tài khoản hưởng thừa kế
otvet Từ 1/1/2022, thẻ ATM chỉ chấp nhận loại thẻ chip
otvet Cẩn trọng khi sử dụng app “credit butler”
otvet Có được xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm bằng hình thức online?
otvet Trẻ dưới 18 tuổi có được mở sổ tiết kiệm?
otvet Ngân hàng không được khấu trừ thuế đầu vào của hóa đơn thuê đòi nợ?
otvet Phí "quản lý chi tiêu ngoại tệ" chịu thuế GTGT 10%
otvet Tiền gửi không phải của cá nhân không được bảo hiểm
otvet Cách nào lấy lại tiền khi chuyển nhầm tài khoản?
otvet Dùng tài sản của Giám đốc để vay vốn ngân hàng có bị khống chế chi phí lãi vay?
otvet Người dưới 18 tuổi có được làm thẻ ATM?
otvet Người dưới 15 tuổi có được mở sở hữu thẻ ATM?