LuatVietnam

Đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm, có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng hưu trí

Cập nhật 1/4/2022 | Đăng tải: LVN.5443

hoi Bạn đọc
Tôi sinh năm 1969, đóng Bảo hiểm xã hội gần được 18 năm. Từ 2017 đến nay tôi không tham gia đóng tiếp. Bây giờ tôi đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia được chọn phương thức đóng hằng tháng; đóng 03 tháng một lần; đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Do bạn đọc không ghi rõ ngày tháng năm sinh, giới tính nên cơ quan Bảo hiểm xã hội không tư vấn chính xác được.

Tuy nhiên, nếu muốn đóng Bảo hiểm xã hội cho đủ 20 để đủ điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, bạn đọc có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức đóng hằng tháng; đóng 03 tháng một lần; đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần để đủ 20 năm.

Về thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS) nộp cho Đại lý thu UBND xã, phường hoặc Đại lý thu bưu điện hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID