LuatVietnam

Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi

Cập nhật 30/7/2022 | Đăng tải: LVN.5506

hoi Nguyễn Lân
Tôi sinh ngày 10.8.1962 (nam), tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 18 năm 1 tháng đến thời điểm hiện tại tôi đã nghỉ việc ở nhà và muốn hưởng lương hưu.
Theo tôi được biết nếu hưởng lương hưu năm 2022 thì tôi phải đủ 60 năm 6 tháng và phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp thêm 1 năm 11 tháng nữa để đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi là 20 năm được hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động cụ thể như sau: Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 6, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-LĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, thì:

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2021 thì tỷ lệ lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì tỷ lệ lương hưu được tính như sau: 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, bạn đọc là lao động nam sinh tháng 8.1962, thời điểm bạn đọc đủ 60 tuổi 6 tháng là tháng 2.2022. Đối chiếu với quy định nêu trên, tại tháng 2.2022, bạn đọc đủ điều kiện được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?