LuatVietnam

Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cập nhật 20/11/2021 | Đăng tải: LVN.5421

hoi Nguyễn Ngân Nga (Cao Bằng)
Công ty có nhà máy chế biến khoáng sản được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2007. Năm 2008, nhà máy đi vào hoạt động. Năm 2008 - 2013, nhà máy hoạt động không liên tục. Năm 2014 - 2020 nhà máy dừng hoạt động hoàn toàn.
Nhà máy chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Hiện nay, Công ty có kế hoạch hoạt động sản xuất trở lại và thực hiện sửa chữa thiết bị, thay mới hệ thống xử lý khí thải của nhà máy.
Theo báo cáo phê duyệt quy trình xử lý khí thải, khí thải từ lò luyện được thu hồi sau lọc bụi sơ cấp đến thiết bị thu bụi và làm nguội bằng nước sau đó thổi ngược trở lại đỉnh lò để tận dụng nhiệt của khí thải, khí thải được thu lại lò luyện lần hai; một phần khí thải được làm nguội bằng nước rồi thải ra ngoài qua ống khói.
Công ty đã sửa chữa, thay thế lại thành: Khí thải → lọc bụi thô → lọc bụi túi vải → thải ra ngoài qua ống khói. Hệ thống được đánh giá là tốt hơn so với hệ thống cũ.
Vậy công ty có phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường cho nhà máy không, và phải tiếp tục thực hiện các thủ tục gì về môi trường để nhà máy tiếp tục hoạt động mà không vi phạm quy định?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung câu hỏi của bà Nguyễn Ngân Nga thiếu so sánh điểm khác biệt giữa công nghệ xử lý khí thải mới thay thế cho công nghệ xử lý khí thải của dự án nhà máy chế biến khoáng sản (luyện kim) đã được phê duyệt. Vì vậy, đề nghị bà làm rõ công nghệ xử lý khí thải đã được phê duyệt và công nghệ xin thay đổi để có cơ sở đối chiếu với quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Trường hợp, công nghệ xử lý khí thải thay đổi khác với công nghệ xử lý khí thải đã được phê duyệt, dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh theo quy định tại Điểm 3 Mục I Số thứ tự 105 Phụ lục kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Phụ lục II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường
otvet Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại
otvet Trường hợp nào được miễn xin phép xả nước thải?
otvet Dự án xây dựng nếu có san lấp ao hồ phải đăng ký kế hoạch BVMT
otvet Bùn thải phát sinh trong sản xuất xử lý theo quy chuẩn nào?
otvet Cắt giảm công đoạn sản xuất có cần điều chỉnh báo cáo tác động môi trường?
otvet Mở rộng dự án có phải lập phương án phục hồi môi trường?
otvet Phải có báo cáo đánh giá môi trường trước khi cấp phép xây dựng