LuatVietnam

Dự án sản xuất, gia công cơ khí có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Cập nhật 11/1/2023 | Đăng tải: LVN.5622

hoi Lương Thái Anh (TPHCM)
Công ty tôi thay mặt nhà đầu tư nước ngoài có quan tâm và dự định đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương (nằm ngoài khu công nghiệp), có dự án đầu tư về sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí.
Khi thực hiện đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch triển khai và bổ sung mục tiêu đầu tư tương ứng với 14 ngành, nghề kinh doanh vào công ty gồm:
1. Sản xuất các cấu kiện kim loại (VSIC: 2511);
2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (VSIC: 2512);
3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng (VSIC: 2593);
4. Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn (VSIC: 2599);
5. Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu (VSIC: 2599);
6. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung (VSIC: 2815);
7. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (VSIC: 2816);
8. Sản xuất máy thông dụng khác (VSIC: 2819);
9. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (VSIC: 2821);
10. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (VSIC: 2825);
11. Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu (VSIC: 2829);
12. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (VSIC: 2930);
13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại (VSIC: 3100);
14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (VSIC: 3290).
Qua tra cứu các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, công ty tôi hiểu rằng các mục tiêu đầu tư tương ứng với 14 ngành, nghề kinh doanh nêu trên không thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và các nghĩa vụ về môi trường liên quan khi nhà đầu tư nước ngoài triển khai đầu tư.
Tuy nhiên, công ty định đầu tư hiện kinh doanh trên địa bàn thuộc danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 do UBND tỉnh Bình Dương ban hành.
Việc bổ sung các mục tiêu đầu tư tương ứng với 14 ngành, nghề kinh doanh nêu trên có làm phát sinh các thủ tục, nghĩa vụ môi trường tại thời điểm bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bổ sung mục tiêu đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tại thời điểm tiến hành sản xuất kinh doanh các ngành, nghề mới đối với công ty TNHH một thành viên 100% vốn nước ngoài hay không? Chi tiết các thủ tục, nghĩa vụ cần thực hiện?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường.

Việc phân loại dự án đầu tư được quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và được quy định cụ thể tại Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Việc tiếp nhận dự án mới vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Dự án sản xuất, gia công cơ khí có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Về căn cứ xác định chủ nguồn chất thải nguy hại
otvet Dự án hoạt động từ trước Luật BVMT 2020 phải bổ sung giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng
otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường